سیستم ترمز خودرو چگونه عمل می‌کند؟

سیستم ترمز خودرو کمک می کند که با اراده راننده در ناحیه چرخ‌ها اصطکاک تولید شود.و سرعت ماشین را کم و در نهایت آن را متوقف کند. به این منظور، این سیستم بین لنت ترمز و دیسک چرخ اصطکاک ایجاد میکند. و در نتیجه شتاب منفی ایجاد می شود تا سرعت کم تر شده یا اتومبیل متوقف شود. ترمزها سیستمی هستند که براساس قواعد دینامیک واصطکاک کار می‌کنند.

اغلب سیستم‌های ترمز که امروزه دراتومبیل‌ها می‌بینیم، به کمک روغن عمل می‌کنند. از نظرعلمی ثابت شده است که مایعات و روغن‌ها، مانند هوا نیستند. که قابلیت فشردگی داشته باشند. بدین ترتیب است که وقتی به آن‌ها فشار وارد می شود، با حفظ حجم خود جابه‌جا می‌شوند و فشارمنتقل شده را به جایی دیگرمنتقل کنند. پس چیزی به نام متراکم شدن درآن‌ها نمی‌بینیم. و به همین دلیل متخصصان، دریافتند می‌توانند سیستمی طراحی کنند. که درآن، با فشردن پا روی پدال، می‌توان از همین روغن ومایعات وخاصیت عدم تراکم آن‌ها برای کم کردن سرعت و ایجاد اصطکاک در چرخ‌های خودرو استفاده کرد.

نحوه کارکرد سیستم ترمز خودروهای امروزی چگونه است؟

 اکثر اتومبیل های مدرن دارای ترمز روی هر چهارچرخ خود هستند که با سیستم هیدرولیک کار می کنند. ترمزها ممکن است از نوع دیسک (ترمز های دیسکی) یا درام (کاسه ای) باشند. ترمزهای جلویی درتوقف اتومبیل نقش بیشتری نسبت به ترمز عقب دارند. زیرا ترمزکردن باعث می شود تا وزن اتومبیل به چرخ های جلوانتقال یابد.

بنابراین بسیاری ازخودروها در چرخ های جلو دارای ترمزهای دیسکی هستند. که به طورکلی کارایی بیشتری دارند و در عقب ترمزهای درام یا همان ترمز های کاسه ای می باشند. سیستم ترمزتمام دیسکی دربرخی ازاتومبیل های جدید وگران قیمت و سیستم های تمام درام یا کاسه ای در برخی ازاتومبیل های قدیمی استفاده می شود.

  کاسه ای

در سیستم ترمزکاسه ای پیستونها فشارخود را به کفشکهای ترمزمنتقل کرده وکفشکها را به کاسه چرخ می چسباند. واضح است که این عمل باعث به وجود آمدن اصطکاک بین کاسه وکفشکها شده و باعث کم شدن سرعت واستپ حرکتی می شود. این فرایند به این صورت است که روغن ترمزپس ازمنقبض شدن سیلندراصلی دراثر فشارپدال، ازطریق لوله های فلزی به کاسه چرخ ها میرسد. وبا فشارآوردن برکفشک های ترمز، آنها را به کاسه می چسباند وعمل ترمزگیری انجام می شود.

 کفشک ها ازجنس فلزهستند و لنت ترمز بر روی آنها چسبانده می شود یا پرچ می شود. لنت ترمزباید مقاومت خوبی دربرابرگرمای حاصل ازاصطحکاک تماس با کاسه داشته باشد. به این منظورلنت ها را ازجنس فایبرگلاس ویا مواد نیمه فلزی می سازند. درگذشته این لنت ها را ازجنس آزبست می ساختند اما این ماده برای محیط زیست بسیار زیان آور است.

دیسکی

درمورد سیستم ترمزدیسکی، پیستون ها فشارخود را به لنت های ترمزوارد می کنند ولنت ها به دیسک ترمزمی چسبند وفرایند ترمزگیری انجام می شود. ساختارومکانیسم ترمز دیسکی تا حدود زیادی با ترمزهای کاسه ای متفاوت است. به جای کاسه ازیک دیسک چرخان استفاده شده است و به جای کفشک های خمیده ازیک جفت کفشک صاف که به آن لنت ترمزمی گویند استفاده شده است. این لنت ها دردوطرف دیسک قراردارند وازپشت به یک سیلندروپیستون مجهزاند. هنگامی که پدال ترمزفشرده می شود وروغن توسط نیروی هیدرولیکی ازمجاری فلزی به سیلندرچرخ میرسد، پیستون را به سمت بیرون فشرده می کند و لنت ها به دیسک می چسبند. وباعث کاهش سرعت یا توقف چرخش آن می شوند.

#nkc

#نیلو-خودرو

#ترمز-خودرو

#ترمز-خودرو#قطعه خودرو #پراید #پژو #ایرانخودرو#سایپا #بوش #لوازم یدکی #خودرو #تسمه #تیغه #سنسور #رینگ #ریک #پلوس #اس۴تی #شمع #انجیکا #تک پلاتین #ان کاسی#نیلوخودرو #nkc#

دیدگاه‌ها ۰

*
*